/25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

  “Todas as persoas temos dereito á IGUALDADE e á DIVERSIDADE; a mostrarnos libremente COMO SOMOS e a non ser discriminadas nin agredidas pola nosa SINGULARIDADE: ser home, ser muller, ser trans, ter determinada idade, opción ou comportamento sexual, orixe étnica, relixión etc.”

   Que é a violencia de xénero?

  Trátase dunha violencia que afecta ás mulleres polo mesmo feito de selo. Constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres, independentemente do ámbito no que se produza.”