/NOTICIAS DE PRENSA

NOTICIAS DE PRENSA

     UNHA VEZ MAIS O VOLEIBOL VOLVE A SER NOTICIA DEPORTIVA NA NOSA CIDADE.  DE NOVO O DIARIO DEPORTIVO DE  A CORUÑA  d x t  PUBLICA, CON DATA DE 02/11/2011, UNHA INTERESANTE REPORTAXE POR MOR DO INMINENTE COMENZO DA LIGA FEV FEMININA O PRÓXIMO SÁBADO DÍA 5.

Deporte Campeón  d x t  Primer Diario Deportivo de Galicia.   
Miercoles, 2 de noviembre de 2011. Año XVII Número 5.731

TAGS: